Stimuleringsprijs

STIMULERINGSPRIJS DISTRICT ZUID-WEST

Het bestuur van het district Zuid-West stelt met ingang van de VADV 25 mei 2011 de stimuleringsprijs in. Deze prijs is voor korfbalverenigingen – ressorterend onder het KNKV district Zuid-West – die zich op enigerlei wijze onderscheidend of verdienstelijk hebben ingezet in het afgelopen kalender jaar.

Daarbij kan gedacht worden aan:

-  ledengroei
-  opzet doelgroepen (Kangoeroe Klup, KorfbalFit, G-korfbal)
-  innovatieve ideeën
-  organisatie (grootschalig) evenement
-  goede bestuurlijke organisatie
-  opzet BSO, kinderopvang, sportzorgtrajecten, deelname aan projecten buiten de korfbalvereniging   om, extern gericht (maatschappelijk betrokken)

Nominaties

Nominaties kunnen worden gedaan door:
-   de vereniging zelf
-   andere korfbalverenigingen
-   elk lid van het KNKV district Zuid-West ouder dan 18 jaar

De oproep om nominaties te doen wordt gedaan via het Blog (december, januari en februari) en website door het districts- bestuur. De nominatie moet worden onderbouwd (1 A4-tje). Nominaties dienen in de periode 1 januari - 1 maart te worden ingediend bij het districtsbestuur.

Aantal verenigingen

-   Het aantal verenigingen dat genomineerd kan worden is onbeperkt.
-   Maximaal 2 verenigingen per jaar kalenderjaar kunnen de stimuleringsprijs ontvangen.
-   Het districtsbestuur behoudt het recht om geen voordracht te doen indien er geen juiste gegadigden zijn.

Jury

Leden van het districtsbestuur vormen de jury.
Zij kunnen geen nominatie doen.

Juryrapport

Het bestuur zal een juryrapport opstellen dat tijdens de VADV zal worden bekend gemaakt. Het juryrapport zal nadien worden gepubliceerd op de website en op papier (ingelijst) worden overhandigd aan de vereniging (zijnde een blijvende herinnering).

Bekendmaking winnaars

De winnaars worden zo kort mogelijk na 1 maart op de hoogte gebracht door het districtsbestuur.

Presentatie ADV

De verenigingen die de stimuleringsprijs ontvangen zijn verplicht om een korte presentatie te houden over het onderwerp op basis waarvan zij de prijs hebben gewonnen. Deze presentatie + toelichting zal worden gepubliceerd op de website.

Website

Op de website zal een pagina Stimuleringsprijs worden ingericht waarop al het nieuws omtrent de stimuleringsprijs zal verschijnen.

Prijzenpakket

-    cheque t.w.v. € 250,00 +
-    6 ballen t.w.v. maximaal € 250,00