Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang (BSO) op uw vereniging

Korfbal is altijd sterk met het onderwijs verbonden geweest. Buitenschoolse opvang is een ontwikkeling in het onderwijs, die weer goed aan kan sluiten bij de korfbalvereniging. Buitenschoolse opvang heeft last van ruimte gebrek en de korfbalvereniging heeft een accommodatie die het grootste gedeelte van elke doordeweekse dag ongebruikt is.

Waarom zou uw vereniging gaan samenwerken met een BSO-organisatie?
Buitenschoolse opvang kan veel voor uw vereniging betekenen, zoals:

  • Extra inkomsten
  • Ledenwerving
  • Versterking van de eigen organisatie
  • Verbetering accommodatie
  • Versterking band met de wijk

Het klinkt allemaal goed, maar hoe pakt een verenging dit aan? Het Netwerkbureau kinderopvang heeft een handreiking gemaakt, die de stappen in dit proces duidelijk in kaart heeft gebracht.
Het proces bestaat uit 5 fasen: oriëntatie, samenwerking, planvorming, huisvesting en beheer.
In elke fase spelen drie partijen een rol. Deze partijen zijn: de gemeente, de sportvereniging en de BSO-organisatie. Gezamenlijk dient er gekeken te worden naar de haalbaarheid van een BSO in de accommodatie en de voorwaarden waarop dit kan worden ingevuld.

Welke stappen moeten er in elke fase door de  partijen worden gemaakt?
De fases, partijen en stappen zijn terug te vinden op: http://www.netwerkbureaukinderopvang.nl/data/bsosport/files/index.htm
U kunt door de fases heen klikken en ziet vanzelf welke partijen welke stappen dienen te nemen.
In de zwarte balk onderaan vindt u ook nog eens de opties voor de huisvesting terug. Van kleine aanpassingen in de huidige accommodatie tot en met totale nieuwbouw van de accommodatie.

Wat komt er nog meer bij kijken?
Uiteraard veranderd er meer aan uw vereniging, dan dat de accommodatie nu ook in de namiddag gebruikt gaat worden. Uw vereniging gaat nauw samenwerken met een professionele organisatie. De eigen organisatie zal hierdoor ook ‘professioneler’ moeten worden. Er dient meer afgestemd te worden, flexibiliteit staat onder druk doordat er rekening dient te worden gehouden met een andere partij en ga zo maar door.

Een BSO zal niet bij iedere vereniging passen, maar de voordelen zijn zeker de moeite waard om er eens over na te denken!

Meer informatie?
Uw verenigingskaderconsulent (VKC) – Ingrid Sijstermans - kan met u meedenken. U kunt contact opnemen 06 – 133 94 259 of ingrid.sijstermans@knkv.nl