Nieuws vanuit de District Werkgroep Opleidingen

02 Nov 2017
De zaalcompetitie staat voor de deur. Een mooi moment om weer een bericht van het arbitrale onderdeel van de DWO te lezen.

Opleidingen en scholing van het kader blijft natuur ook op uw agenda staan, zowel bij u als vereniging alsook scheidsrechters en andere arbitrale functionarissen als persoon.

Zoals gemeld op 7 juli 2017 gaat er op het gebied van arbitrale opleidingen veel veranderen, de verenigingsbegeleiders krijgen hierbij een rol bij de clubs.
Daarom is gestart met de opleiding Verenigingsbegeleider bij vriendenschaar (B). Wij verwachten als DWO binnen Zuid-West dat deze opleiding vanaf volgend seizoen meer zal worden gegeven. Dus als u interesse heeft meld u aan via de KNKV site.

http://www.knkv.nl/opleidingen-main/soorten-opleidingen/verenigingsbegeleider/

Ook wordt er een waarnemers/beoordelaarscursus op de agenda. De cursus zal in of rond de regio Rotterdam Noord plaatsvinden. Hiervoor moeten minimaal 8 cursisten zijn aangemeld. Op dit moment staan er 3 cursisten aangemeld. Aanmelden moet nog op de zelfde wijze, via de site van het KNKV.

http://www.knkv.nl/opleidingen-main/soorten-opleidingen/knkv-waarnemer-beoordelaar/

Voorlopige data voor de opleiding Waarnemer/Beoordelaar:

Alle cursusavonden beginnen om 19.45 uur tot 22.00 uur (uiterlijk 22.15 uur). Praktijkdagen worden wedstrijden uitgezocht in de wedstrijdsport die aanvangen voor 13.00 uur. De uit te zoeken wedstrijden worden in ons eigen district geselecteerd, houdt rekening met reistijden. 

Waarnemer
Zaterdag             6 januari 2018 (praktijkwedstrijd, eigen wedstrijd uitzoeken)                            Vrijdag                12 januari 2018
Zaterdag             13 januari 2018 (praktijkwedstrijd, gezamenlijke waarneming)                        Zaterdag             20 januari 2018 (praktijkwedstrijd, gezamenlijke waarneming)                                  Vrijdag                26 januari 2018
Zaterdag              in februari 2018 cursist zoekt wedstrijd uit voor PvB

Beoordelaar  
Vrijdag                 23 maart 2018, inclusief certificaten waarnemer                                             Zaterdag              7 of 14 april 2018 (praktijk,  gezamenlijke beoordeling)                                        Vrijdag                 20 april 2018
Zaterdag              21 april 2018 (praktijk met ervaren beoordelaar)                                            Vrijdag                 11 mei 2018
Zaterdag              12 mei 2018 (praktijk met ervaren beoordelaar)
Zaterdag              19 mei 2018 (praktijk met ervaren beoordelaar)
Zaterdag              26 mei 2018 (praktijk met ervaren beoordelaar)
Vrijdag                 8 juni 2018, certificaten en evaluatie

Let op: Indien na inventarisatie van aangemelde cursisten de maandagavond beter uitkomt, wordt in overleg iets geschoven met data.

Ik hoop jullie te zien op één van deze of op een andere arbitrale opleiding van het KNKV.

Met een groet,
namens de DWO

René van den heuvelTerug naar overzicht