Drie Zeeuwse korfbalverenigingen krijgen het Arbitrageproof certificaat

26 Mei 2016
Woensdagavond 25 mei heeft de KNKV Projectmedewerker Verenigingsarbitrage tijdens een bijeenkomst van het Zeeuws Korfbal Platform het certificaat “Arbitrageproof" uitgereikt aan drie verenigingen: Luctor, ONDO, TOGO. Deze certificering is een KNKV onderscheiding aan verenigingen die de zaken goed voor elkaar hebben op het gebied van verenigingsarbitrage.

Het wordt gegeven als een vereniging een door de ALV goedgekeurd arbitrageplan heeft, er een bestuurslid met de verantwoordelijkheid voor “arbitrage” is en er een beleid is dat alle spelende leden de spelregeltoets “de Korfbalmasterz” gaan halen. Daarnaast wordt, er respectvol omgegaan wordt met de scheidsrechter waardoor deze zich thuis voelt bij de vereniging. Mede hierdoor gaat het scheidsrechtersvak leven binnen de vereniging waardoor uiteindelijk elke wedstrijd wordt voorzien van een opgeleide scheidsrechter.

Luctor, ONDO, TOGO zijn de eerste korfbalverenigingen in het district Zuid-West die dit certificaat ontvangen. Binnen deze verenigingen wordt al jaren gewerkt om scheidsrechters op te leiden en de positie van scheidrechters binnen de club te verbeteren. Ook proberen zij het negatieve beeld dat veel leden over fluiten hebben te verbeteren. De verenigingen hebben in 2013 het eerste contact gelegd met Hendrik Jan Brandsma  en hij  hielp hen met ideeën hoe meer scheidsrechters te kunnen werven en alles wat daar aan gerelateerd is. Uit de eerste 0-meting bleek dat er nog wat stappen te maken waren en de verschillende verenigingen hebben daar hard en gestructureerd aan gewerkt, waardoor Hendrik Jan hen het certificaat ‘Arbitrageproof’ kon uitreiken.

Uiteraard stopt het hier niet en zullen Luctor, ONDO en TOGO moeten blijven werken om ook in de toekomst voldoende scheidsrechters te werven en te behouden. Zij zullen gaan proberen om het arbitrageklimaat nog beter te maken zodat iedere scheidsrechter met plezier het veld op stapt. Want zonder scheidsrechters, geen korfbal!Terug naar overzicht